Reklama

Ručitelství podepisujte s rozvahou

Poslat upozornění na tento článek emailem Vytisknout článek

24.01.2009

Nechali jste se už někdy přesvědčit příbuznými, přáteli nebo známými k ručení za půjčku, případně úvěr, který si vzali od banky nebo od jiné firmy? V dnešní době poznamenané pochybnostmi ve všem, co se týká finančních záležitostí, je obezřetnost v oblasti ručitelství obzvláště důležitá.

Ručení patří k nejobvyklejším způsobům zajištění pohledávek z poskytnutých úvěrů a půjček. V případě, že se pro takovou akci rozhodnete, je nutné si připomenout, co to vlastně obnáší být ručitelem. Ručení vzniká podle § 546 občanského zákoníku písemným prohlášením, jímž ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže tak neučiní dlužník.

Ručení se sjednává k zajištění peněžitých závazků. Ručitelem je tedy třetí osoba, která se bance (právně - věřiteli) smluvně zaváže uhradit její pohledávku v případě, kdy nezaplatil dlužník. Účelem ručení je jakási ochrana pro případ, kdy dlužník nemůže z jakéhokoliv důvodu platit to, k čemu se v písemně uzavřené smlouvě zavázal.

Sjednaným ručením tak vznikne trojstranný právní vztah – vztah mezi věřitelem, dlužníkem a ručitelem. Vztah mezi věřitelem a dlužníkem je jasně vymezen – dlužník má povinnost platit a věřitel má právo toto plnění vyžadovat, což pilně činí nejrůznějšími upozorněními a upomínkami, které všichni určitě dobře známe – počínaje textovými zprávami na mobil, přes telefonáty až po písemné upomínky a soudní obsílky.

Podstatně složitější je vztah mezi věřitelem a ručitelem. A tady přichází kámen úrazu. Znovu si připomeňme základní fakt, že ručitel představuje pro věřitele (banku atd.) pojistku pro případ, kdy dlužník ani po písemném vyzvání své plnění neuskutečňuje – jednoduše řečeno z nějakého důvodu (mnohdy bezdůvodně) přestane platit své závazky (splátky úvěru apod.).

Když k takové situaci dojde, banka má možnost se na ručitele obrátit a vyžadovat na něm, aby platil za dlužníka. A taky přichází další bonbónek. Ručitel totiž odpovídá i za příslušenství dluhu, což v případě peněžitého závazku za úroky z prodlení, případně jiné sankce za pozdní plnění nebývají právě nejnižší částky. Jako i v jiných případech zde platí, že o závažnějších aspektech je lépe se poradit s odborníkem, neboť obecné poučky nemusí v konkrétních případech vždy postačovat.

Smutné příběhy lidí, kteří se uvolili podepsat kamarádovi ručitelský závazek, jsou velmi podobné. Přítel, o jehož poctivosti neměli žádné pochybnosti, svůj dluh nesplatil a ten se kvůli smluvním pokutám rozrostl do několikanásobných částek. Ručitel se nestačí posléze divit, že v době, kdy už měl dávno ručitelský závazek splacením dluhu zaniknout, po něm najednou banka začne požadovat závratné sumy.

Důležité je vědět, že věřitel může po ručiteli plnění vyžadovat až poté, kdy byl dlužník písemně vyzván a on tuto výzvu neakceptoval. To je jedna strana mince. Druhá je obzvlášť zákeřná – věřitel (banka) totiž nemá povinnost obrátit se se žalobou nejprve na dlužníka a teprve potom na ručitele! Taková úprava by musela být sjednána ve smlouvě, protože z občanského zákoníku přímo nevyplývá! Pokud tedy věřiteli neplatí ani dlužník ani ručitel, může si věřitel (banka) vybrat, od koho bude plnění vymáhat soudně. Nejčastější praxí totiž bývá, že závazky vymáhá od obou společně, tedy od dlužníka i ručitele současně.

Riskování se nevyplácí
Je tedy nad slunce jasné, že ručení je pro věřitele (banku) jednoznačně výhodné. Je-li vymáhání dluhu neúčinné či je dlužník nedostižný, nic bance nebrání v tom, aby plnění dlužníkova závazku vymáhala bez skrupulí na ručiteli. Ručitel se pak ocitá v roli samotného dlužníka. Za splnění závazku, za který se zaručil, ručí celým svým majetkem. A co když bude chtít ručitel sám žádat o úvěr? Finanční instituce zjistí vše, a tak může ručitele posuzovat jako by už úvěr měl. Projeví se to například přísným zkoumáním jeho schopnosti nový úvěr splácet. Velice snadno se může stát, pokud nemá ručitel dostatečné příjmy, že svůj vlastní úvěr může získat za nevýhodnějších podmínek, nebo také vůbec ne.

Pokud ručitel za dlužníka zaplatí, vzniká mu vůči dlužníkovi právo soudně se domáhat náhrady za vše, co za něj věřiteli (bance) poskytl. A tady je hlavní úskalí ručitelského závazku a taky podstatný důvod, proč by měl být ručitel při podpisu ručení dlužníkovi navýsost obezřetný! Pokud totiž dlužník nesplnil svůj dluh vůči věřiteli za jakéhokoli důvodu, velmi těžko bude v budoucnu schopný či vůbec ochotný splnit dluh vůči ručiteli.

Ručitel by si vždy před podepsáním ručitelského závazku měl uvědomit v celém rozsahu, že plnění, za které se zaručuje, bude muset možná poskytnout věřiteli sám, když dluh z jakéhokoliv důvodu neuhradí dlužník. A výše zmíněná skutečnost, že může na dlužníkovi soudně vymáhat zpětně, co sám zaplatil za dlužníka věřiteli, je skutečně jen chabá útěcha.

Než se zvěčníte svým podpisem na ručitelské prohlášení, rozhodně byste se měli zajímat o majetkové poměry dlužníka a sami posoudit, zda bude schopen dluh splácet. Pokud se jedná o vysoký závazek je možností požadovat nebo podmiňovat své ručitelství tím, aby dlužník uzavřel životní pojistku s vinkulací pojistného plnění. Taky je důležité vědět, kde se dlužník právě zdržuje, pouhý údaj o jeho trvalém bydlišti z občanského průkazu rozhodně nestačí. Je na pováženou, když jedinou informací co ručitel o dlužníkovi zná, je jeho číslo mobilního telefonu.

Potíže s ručitelstvím
Nejlepší je ručitelství se zcela vyhnout. Znamená to přesvědčit dlužníka, aby si sehnal jiného ručitele, případně jiný způsob zajištění svého závazku, který bude banka akceptovat. Jaký způsob zajištění byste si raději zvolili – zástavu nemovitosti, nebo ručitele? Ručitele často vyžadují stavební spořitelny, vždy v závislosti na výši úvěru. Obecně tedy musí být úvěry o vyšším objemu zajištěny lépe, menší úvěry mohou být poskytnuty i bez jakéhokoli zajištění čili i bez ručitele. Naopak v určitých případech může banka či stavební spořitelna vyžadovat životní pojištění, a to jak dlužníka, tak případně i ručitele a spoludlužníka. Pokud máte potíže se získáním ručitele, nebo nemáte k dispozici nemovitost, pak by vyžadované zajištění mělo být jedním z kritérií při výběru stavební spořitelny. To je výhoda stavebního spoření oproti hypotéce. Zatímco u stavební spořitelny je možné zajištění nemovitostí nahradit ručiteli, u hypotéky je vždy nutné zástavní právo k nemovitosti.

Autor: Alexandra Rohanová

Článek byl zobrazen 5204 krát.

Diskuze k článku

Přidat příspěvěk

Nenalezen žádný záznam

Kontextová reklama

Další články na téma O bydlení

Spokojený domov s Feng-šuej II.

Spokojený domov s Feng-šuej II.

V minulém díle jsme se seznámili s několika pravidly feng šuej. Prvky harmonie, jin a jang a vlastnosti přírodní energie společně pomohou vytvořit rovnováhu v prostoru pomocí barev, tvarů a látek. Dnes se zaměříme na konkrétní místnosti v bytě, které tyto prvky ovlivňují.

 
Nová směrnice pro hodnocení energetické náročnosti budov

Nová směrnice pro hodnocení energetické náročnosti budov

Od 4. ledna 2006 bude platit nová směrnice pro hodnocení energetické náročnosti budov. Majitelé rodinných domků a menších činžovních domů se nemusí ničeho obávat.

 
Obrana proti komárům - moderní přípravky i recepty našich babiček

Obrana proti komárům - moderní přípravky i recepty našich babiček

S blížícím se létem vstupuje do našich domácností úhlavní nepřítel jménem komár. Nepříjemnému bodavému hmyzu se nevyhneme ani na vesnicích, ani ve městech, a tak je potřeba se mu nějakým způsobem bránit. Jak co nejúčinněji vyhnat komáry z našich bytů a domů?

 
Překlenovací úvěry

Překlenovací úvěry

S rostoucí výstavbou bytů a rodinných domů získává na intenzitě také boj stavebních spořitelen o zákazníka. Jejich hlavní zbraní přitom už dávno není spoření jako takové, ale nabídka úvěru jako levnější alternativy k hypotékám. Všem, kteří ještě nesplňují podmínky k jeho získání, pak nabízí možnost překlenovacího úvěru.

 
Bydlení přizpůsobené seniorům

Bydlení přizpůsobené seniorům

Co starý člověk může potřebovat. Teplo, pohodlí a bezpečí. Také odpovídající výši důchodu, hodné děti, pár vnoučat pro radost, a když je na tom po zdravotní stránce dobře, tak i nějakého koníčka. K tomu všemu ale potřebuje odpovídající bydlení.

 
Spěch s dokončováním stavebních prací vrcholí

Spěch s dokončováním stavebních prací vrcholí

Ve druhém čtvrtletí tohoto roku trval v předchozích obdobích obecně nastoupený nárůst prací na bytové výstavbě. Počet dokončených bytů byl od dubna do června dokonce o více než 30 procent vyšší než za stejný kvartál v loňském roce. Počet zahájených bytů však naopak o 9,2 % klesl.

 
Chtěli byste vlastnit bytový dům?

Chtěli byste vlastnit bytový dům?

Je výhodné vlastnit bytový dům a pronajímat byty? Jak praví klasik, na všechny složité otázky existují jednoduché, nesprávné odpovědi. Proto si řekněme, že jednoduchá odpověď neexistuje. Záleží to totiž na mnoha okolnostech. Když se na věc podíváme z čistě finančního hlediska, neměl by být problém výhodnost spočítat – jen nesmíme zapomenout na všechny faktory.

 
Co dělat, pokud jste byli zatopeni při povodni

Co dělat, pokud jste byli zatopeni při povodni

Tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru České republiky Nicole Zaoralová zveřejnila na stránkách Ministerstva vnitra ČR seznam všech doporučení, co dělat po povodni v případě, že váš dům byl zatopen.

 

Zpět na předchozí stránku

Reklama

Náš tip

Kopřiva plus - přírodní podpora růstu

Kopřiva plus je růstový aktivátor vyrobený ze směsi kopřivy dvoudomé a břízy bělokoré. Podporuje tvorbu kořenů, růst listové plochy, kvetení a vývoj plodů. Chrání přírodní cestou rostliny před škůdci.

 

Stabilní leháto na zahradu i do přírody

Pohodlné a stabilní lehátko na sezení i ležení. Vysoká variabilita, lehká manipulace a skvělá cena. Nakupujte výhodně od přímého dovozce. Vše skladem.

 

Stolní terracota gril Jata GR 559

Stolní terracota gril Jata GR 559, příkon 1600 W, ručně vyráběná 15mm keramická deska, nepřilnavý povrch odolný proti škrábancům a nožům, plocha 46 x 28cm, pro všechny druhy mas, unikátní přírodní chuť.

 

Plastový plot jednou provždy

Chcete mít více času na sebe nebo své děti? Pořiďte si plot z materiálu Traplast™.
Plastový plot z Traplastu™ Vás nebude obtěžovat neustálým natíráním. Má mimořádnou odolnost proti povětrnostním vlivům.

 

S HNOJIVY AGRO, TO PROSTĚ ROSTE!

Tak jako lidé potřebují vitamíny, tak rostliny potřebují pro svůj růst živiny. Hnojiva AGRO dodají rostlinám důležité živiny a minerály, které aktivně podporují rychlejší růst, hezčí vzhled a šťavnatější plody.

 

Dlažba Prefa Dekor

Vyberte si z široké nabídky venkovní betonové dlažby - klasická dlažba, zámková i historizující, základní odstíny i melírové barvy. Beton v zahradě nestárne. Je odolný a nadčasový. PREFA DEKOR.

 

Reklama

Nejčtenější z této rubriky

Jak se zbavit much a octomilek v bytě či domě?

Jak se zbavit much a octomilek v bytě či domě?

Hubení much je velice složitou a náročnou činností. Mouchy totiž mají neuvěřitelnou rozmnožovací schopnost a k tomu jsou nadměrně odolné vůči většině běžných hubicích přípravků. Vedle prevence existuje samozřejmě i řada represivních opatření.

 

Obrana proti komárům - moderní přípravky i recepty našich babiček

Obrana proti komárům - moderní přípravky i recepty našich babiček

S blížícím se létem vstupuje do našich domácností úhlavní nepřítel jménem komár. Nepříjemnému bodavému hmyzu se nevyhneme ani na vesnicích, ani ve městech, a tak je potřeba se mu nějakým způsobem bránit. Jak co nejúčinněji vyhnat komáry z našich bytů a domů?

 

Jak bojovat proti šatním molům

Jak bojovat proti šatním molům

Velkým nepřítelem oděvů je šatní mol, respektive jeho larvy, které se živí vlákny obsahujícími keratin. Pokud podceníme prevenci, může se nám stát, že naše šatstvo bude zanedlouho prošpikováno mnoha malinkatými dírkami, a můžeme ho rovnou vyhodit. Jak proti molům bojovat?

 

Kde bydlet na dovolené? Zkuste karavan nebo obytné auto

Kde bydlet na dovolené? Zkuste karavan nebo obytné auto

Sezóna dovolených je tady a s ní i nejvyšší čas popřemýšlet, zda platit za ubytování v hotelu, penzionu či ve stanu nebo vyjet na cesty s pojízdným domovem. Zatímco v zahraničí je cestování s obytnými auty či karavany zcela běžné a velmi oblíbené, u nás se tento druh poznávání krás světa teprve pomalu rozvíjí.

 

Příjemné balkónové posezení

Příjemné balkónové posezení

Pro mnohé je balkón nedílnou součástí bytu, bez které by nemohli existovat a kde dokonce tráví hodiny a hodiny volného času. Pro jiné je však jen jakousi místností navíc, která k bytu jako by ani nepatřila a o niž se příliš nestarají. Přitom je to škoda, z balkónu či lodžie lze vytvořit další, zcela plnohodnotný kus domácnosti!

 

V registru dlužníků pod drobnohledem

V registru dlužníků pod drobnohledem

Skončily doby, kdy byly finanční domy velmi tolerantní při poskytování úvěrů či hypoték. Světová finanční krize změnila chování i českých bank, které jsou při vyřizování půjček nyní mnohem obezřetnější. Jak se utužení podmínek projevuje? Především důkladným proklepnutím žadatelů přes registry dlužníků.

 

Domov po zbytek života

Domov po zbytek života

Byt je možné doladit podle svých představ, i když je při koupi částečně zařízen Způsoby zařizování domova bývají různé a závislé na finančních možnostech. Někdo nejdříve vybaví menší byt a po čase se stěhuje do většího, jiný může řešit bytovou otázku definitivně

 

Další z této rubriky

Jak prodat vaši nemovitost v dobách krize?

Jak prodat vaši nemovitost v dobách krize?

I přesto, že mnoho lidí nyní s obchodováním s nemovitostmi vyčkává, můžete se dostat do situace, kdy vaše momentální situace vyžaduje prodej vaší nemovitosti, nejčastěji z finančních důvodů.

 

Jak najít poctivou nebankovní půjčku?

Jak najít poctivou nebankovní půjčku?

Podle statistických údajů v současnosti každý Čech dluží na hypotékách, úvěrech a půjčkách přibližně 80 000 Kč, což není malá částka. V žebříčku dlouhodobě vedou hypotéky na bydlení, v těsném závěsu stojí ostatní úvěry poskytnuté bankami. Takzvané nebankovní půjčky a úvěry tvoří z tohoto čísla poměrně vysokou část.

 

Financování rekreačních objektů

Financování rekreačních objektů

Ryze český fenomén - chataření a chalupaření - se projevuje i v oblasti hypotečního financování. Mnohé bankovní domy proto mají již zcela běžně ve své nabídce i úvěry na objekty, které neslouží k trvalému bydlení, ale k rekreaci.

 

Domov po zbytek života

Domov po zbytek života

Byt je možné doladit podle svých představ, i když je při koupi částečně zařízen Způsoby zařizování domova bývají různé a závislé na finančních možnostech. Někdo nejdříve vybaví menší byt a po čase se stěhuje do většího, jiný může řešit bytovou otázku definitivně

 

Pojišťujeme rozestavěnou nemovitost

Pojišťujeme rozestavěnou nemovitost

Pojištění domů a bytů je dnes běžné a má jej snad většina lidí. Sice to něco stojí, ale co kdyby… Velkým poučením byly například povodně v letech 1997 a 2002. Ovšem už méně se ví o tom, že se dá pojistit i rozestavěná budova. A proč to vůbec dělat?

 

Darování nemovitosti – důvod k radosti, nebo k panice?

Darování nemovitosti – důvod k radosti, nebo k panice?

Sníte o tom, že vám někdo daruje zámek, nebo třeba velkou vilu? Pokud by se tak skutečně stalo, možná byste zjistili, že se může jednat o dar vskutku danajský. Nemyslíme teď údržbu či rekonstrukci nemovitosti, to je až další věc, jde jen o obyčejnou daň a náklady na převod.

 

Nákup bytu od A do Z

Nákup bytu od A do Z

Koupě bytu není – alespoň pro většinu lidí – každodenní rutinní záležitostí a je třeba jí věnovat náležitou pozornost. Na co se soustředit a jak postupovat? Pokusme se alespoň velmi zjednodušeně a ve stručnosti poukázat na základní kroky.

 

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti

Mezi celou řadu daní, které musí občané našeho státu platit, patří i daň z nemovitosti. Samozřejmě ji neplatí úplně všichni. Koho se tedy týká? Obecně všech vlastníků nemovitostí a pozemků. Existují sice určité výjimky, ale o tom později.

 

Partnerské weby

Reklama

Další zajímavé magazíny ...

Světadíly.cz

Světadíly

Portál do světa cestování. Každý den nové články, tipy na cesty, recenze, fotografie. Nabídka zájezdů a ubytování po cecelém světě

Turecko-Dovolená.eu

Dovolená v Turecku

Poznejte barvy a krásy Turecka s naším průvodcem pro cestovatele.

GolfovýMagazín.cz

Golfový magazín

Online golfové statistiky, rady a tipy pro zlepšení hry, objevte s námi kouzlo golfu!

Rudé-Moře.com

Rudé moře

Vše o rudém moři, fauna a flóra, oblíbená letoviska a potápěčské lokality.

ŘeckoZájezdy.cz

Řecko zájezdy

Stránky zaměřené na Řecko a řecké ostrovy. Zajímavé tipy a informace pro cestovatele.

nastavit jako domovskou stránku

© Bydlení pro každého  |  webdesign a programování: weto.cz webdesign
TOPlist RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom