Reklama

Ručitelství podepisujte s rozvahou

Poslat upozornění na tento článek emailem Vytisknout článek

24.01.2009

Nechali jste se už někdy přesvědčit příbuznými, přáteli nebo známými k ručení za půjčku, případně úvěr, který si vzali od banky nebo od jiné firmy? V dnešní době poznamenané pochybnostmi ve všem, co se týká finančních záležitostí, je obezřetnost v oblasti ručitelství obzvláště důležitá.

Ručení patří k nejobvyklejším způsobům zajištění pohledávek z poskytnutých úvěrů a půjček. V případě, že se pro takovou akci rozhodnete, je nutné si připomenout, co to vlastně obnáší být ručitelem. Ručení vzniká podle § 546 občanského zákoníku písemným prohlášením, jímž ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže tak neučiní dlužník.

Ručení se sjednává k zajištění peněžitých závazků. Ručitelem je tedy třetí osoba, která se bance (právně - věřiteli) smluvně zaváže uhradit její pohledávku v případě, kdy nezaplatil dlužník. Účelem ručení je jakási ochrana pro případ, kdy dlužník nemůže z jakéhokoliv důvodu platit to, k čemu se v písemně uzavřené smlouvě zavázal.

Sjednaným ručením tak vznikne trojstranný právní vztah – vztah mezi věřitelem, dlužníkem a ručitelem. Vztah mezi věřitelem a dlužníkem je jasně vymezen – dlužník má povinnost platit a věřitel má právo toto plnění vyžadovat, což pilně činí nejrůznějšími upozorněními a upomínkami, které všichni určitě dobře známe – počínaje textovými zprávami na mobil, přes telefonáty až po písemné upomínky a soudní obsílky.

Podstatně složitější je vztah mezi věřitelem a ručitelem. A tady přichází kámen úrazu. Znovu si připomeňme základní fakt, že ručitel představuje pro věřitele (banku atd.) pojistku pro případ, kdy dlužník ani po písemném vyzvání své plnění neuskutečňuje – jednoduše řečeno z nějakého důvodu (mnohdy bezdůvodně) přestane platit své závazky (splátky úvěru apod.).

Když k takové situaci dojde, banka má možnost se na ručitele obrátit a vyžadovat na něm, aby platil za dlužníka. A taky přichází další bonbónek. Ručitel totiž odpovídá i za příslušenství dluhu, což v případě peněžitého závazku za úroky z prodlení, případně jiné sankce za pozdní plnění nebývají právě nejnižší částky. Jako i v jiných případech zde platí, že o závažnějších aspektech je lépe se poradit s odborníkem, neboť obecné poučky nemusí v konkrétních případech vždy postačovat.

Smutné příběhy lidí, kteří se uvolili podepsat kamarádovi ručitelský závazek, jsou velmi podobné. Přítel, o jehož poctivosti neměli žádné pochybnosti, svůj dluh nesplatil a ten se kvůli smluvním pokutám rozrostl do několikanásobných částek. Ručitel se nestačí posléze divit, že v době, kdy už měl dávno ručitelský závazek splacením dluhu zaniknout, po něm najednou banka začne požadovat závratné sumy.

Důležité je vědět, že věřitel může po ručiteli plnění vyžadovat až poté, kdy byl dlužník písemně vyzván a on tuto výzvu neakceptoval. To je jedna strana mince. Druhá je obzvlášť zákeřná – věřitel (banka) totiž nemá povinnost obrátit se se žalobou nejprve na dlužníka a teprve potom na ručitele! Taková úprava by musela být sjednána ve smlouvě, protože z občanského zákoníku přímo nevyplývá! Pokud tedy věřiteli neplatí ani dlužník ani ručitel, může si věřitel (banka) vybrat, od koho bude plnění vymáhat soudně. Nejčastější praxí totiž bývá, že závazky vymáhá od obou společně, tedy od dlužníka i ručitele současně.

Riskování se nevyplácí
Je tedy nad slunce jasné, že ručení je pro věřitele (banku) jednoznačně výhodné. Je-li vymáhání dluhu neúčinné či je dlužník nedostižný, nic bance nebrání v tom, aby plnění dlužníkova závazku vymáhala bez skrupulí na ručiteli. Ručitel se pak ocitá v roli samotného dlužníka. Za splnění závazku, za který se zaručil, ručí celým svým majetkem. A co když bude chtít ručitel sám žádat o úvěr? Finanční instituce zjistí vše, a tak může ručitele posuzovat jako by už úvěr měl. Projeví se to například přísným zkoumáním jeho schopnosti nový úvěr splácet. Velice snadno se může stát, pokud nemá ručitel dostatečné příjmy, že svůj vlastní úvěr může získat za nevýhodnějších podmínek, nebo také vůbec ne.

Pokud ručitel za dlužníka zaplatí, vzniká mu vůči dlužníkovi právo soudně se domáhat náhrady za vše, co za něj věřiteli (bance) poskytl. A tady je hlavní úskalí ručitelského závazku a taky podstatný důvod, proč by měl být ručitel při podpisu ručení dlužníkovi navýsost obezřetný! Pokud totiž dlužník nesplnil svůj dluh vůči věřiteli za jakéhokoli důvodu, velmi těžko bude v budoucnu schopný či vůbec ochotný splnit dluh vůči ručiteli.

Ručitel by si vždy před podepsáním ručitelského závazku měl uvědomit v celém rozsahu, že plnění, za které se zaručuje, bude muset možná poskytnout věřiteli sám, když dluh z jakéhokoliv důvodu neuhradí dlužník. A výše zmíněná skutečnost, že může na dlužníkovi soudně vymáhat zpětně, co sám zaplatil za dlužníka věřiteli, je skutečně jen chabá útěcha.

Než se zvěčníte svým podpisem na ručitelské prohlášení, rozhodně byste se měli zajímat o majetkové poměry dlužníka a sami posoudit, zda bude schopen dluh splácet. Pokud se jedná o vysoký závazek je možností požadovat nebo podmiňovat své ručitelství tím, aby dlužník uzavřel životní pojistku s vinkulací pojistného plnění. Taky je důležité vědět, kde se dlužník právě zdržuje, pouhý údaj o jeho trvalém bydlišti z občanského průkazu rozhodně nestačí. Je na pováženou, když jedinou informací co ručitel o dlužníkovi zná, je jeho číslo mobilního telefonu.

Potíže s ručitelstvím
Nejlepší je ručitelství se zcela vyhnout. Znamená to přesvědčit dlužníka, aby si sehnal jiného ručitele, případně jiný způsob zajištění svého závazku, který bude banka akceptovat. Jaký způsob zajištění byste si raději zvolili – zástavu nemovitosti, nebo ručitele? Ručitele často vyžadují stavební spořitelny, vždy v závislosti na výši úvěru. Obecně tedy musí být úvěry o vyšším objemu zajištěny lépe, menší úvěry mohou být poskytnuty i bez jakéhokoli zajištění čili i bez ručitele. Naopak v určitých případech může banka či stavební spořitelna vyžadovat životní pojištění, a to jak dlužníka, tak případně i ručitele a spoludlužníka. Pokud máte potíže se získáním ručitele, nebo nemáte k dispozici nemovitost, pak by vyžadované zajištění mělo být jedním z kritérií při výběru stavební spořitelny. To je výhoda stavebního spoření oproti hypotéce. Zatímco u stavební spořitelny je možné zajištění nemovitostí nahradit ručiteli, u hypotéky je vždy nutné zástavní právo k nemovitosti.

Autor: Alexandra Rohanová

Článek byl zobrazen 5407 krát.

Diskuze k článku

Přidat příspěvěk

Nenalezen žádný záznam

Kontextová reklama

Další články na téma O bydlení

Neztratíte se v nabídce hypotečních bank?

Neztratíte se v nabídce hypotečních bank?

Nabídka hypoték je na první pohled všude stejná, přesto se banky předhánějí a bojují o klienta službami i přístupem. Jak se neztratit v nabídce skutečných i zdánlivých výhod?

 
Na co si dát pozor při pronajímání bytu

Na co si dát pozor při pronajímání bytu

Bydlet ve vlastním je pro mnoho lidí nedosažitelným snem, který nezřídka řeší nejdostupnějším, ale zdaleka ne nejlevnějším způsobem – podnájmem. Na druhé straně jsou ti šťastnější, kteří byt pronajímají. Obě strany mají svá práva i povinnosti, které není radno brát na lehkou váhu.

 
Domov po zbytek života

Domov po zbytek života

Byt je možné doladit podle svých představ, i když je při koupi částečně zařízen Způsoby zařizování domova bývají různé a závislé na finančních možnostech. Někdo nejdříve vybaví menší byt a po čase se stěhuje do většího, jiný může řešit bytovou otázku definitivně

 
I senioři chtějí pohodlně bydlet

I senioři chtějí pohodlně bydlet

Každá generace má svůj vlastní životní rytmus, kterému by mělo být přizpůsobeno i rozvržení a vybavení domácnosti. Abychom zajistili seniorům skutečně plnohodnotné a odpovídající bydlení, je třeba si v prvé řadě uvědomit, že mnozí z nich díky omezeným pohyblivým možnostem tráví v bytě většinu svého času a jsou na praktické a ergonomické řešení zcela odkázáni.

 
Mladí lidé mohou zažádat o výhodnou půjčku

Mladí lidé mohou zažádat o výhodnou půjčku

Česká vláda schválila nařízení o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na modernizaci bytů pro mladé. Díky tomu mohou lidé do 35 věku let získat nízkoúročený úvěr v hodnotě až 150 tisíc korun. Kdo může požádat o úvěr a na co lze použít?

 
Pronájem bytu z pohledu pronajímatele

Pronájem bytu z pohledu pronajímatele

Nájemní bydlení je stále velmi rozšířené a dá se očekávat, že i do budoucna bude touto formou bydlet hodně lidí. Ne každý chce být zatížen hypotékou, ne každý plánuje zůstat na daném místě dlouhodobě, důvody jsou zkrátka různé.

 
V registru dlužníků pod drobnohledem

V registru dlužníků pod drobnohledem

Skončily doby, kdy byly finanční domy velmi tolerantní při poskytování úvěrů či hypoték. Světová finanční krize změnila chování i českých bank, které jsou při vyřizování půjček nyní mnohem obezřetnější. Jak se utužení podmínek projevuje? Především důkladným proklepnutím žadatelů přes registry dlužníků.

 
Problém zvaný věcné břemeno

Problém zvaný věcné břemeno

Nemovitosti jsou stále jednou z nejlepších investic, jaké můžeme učinit. Jejich hodnota jde málokdy dolů a když, tak nijak dramaticky. Je zde ale problém, který nemusíme zjistit před koupí a který může způsobit řadu nepříjemností – věcné břemeno.

 

Zpět na předchozí stránku

Reklama

Náš tip

Zimní thermo přikrývky

Zachumlejte se do lehké a přesto hřejivé zimní thermo přikrývky. Speciální technologie šití umožňuje vyšší udržení tepla při nižší hmotnosti přikrývky. Vyzkoušejte!

 

Přírodní ručně vyráběná mýdla

Mýdla značky BalneoPeat jsou vyráběnná z nejkvalitnějších surovin, rašeliny a českých bylin. Jsou skvělá pro citlivou pokožku se sklony k ekzémům, lupence a akné.

 

Matrace Store – vše pro zdravé spaní

Specializovaný eshop na matrace, rošty do postele, chrániče, anatomické polštáře a postele. Odborně poradíme při výběru správné matrace pro Vás. Nyní akce „matrace doprava zdarma“!

 

Germicidní čistička vzduchu Jata

Germicidní čistička vzduchu s UV-C lampami - Jata JEGA 1001Tato čistička vzduchu dokáže ošetřit prostory o rozloze až 50 m2.Pracuje na principu sterilizace pomocí UV-C záření o vlnové délce 254 nm, které ovšem nevyzařuje do prostoru přímo, ale pouze jím prochází čištěný vzduch.

 

Elektrokoloběžky Ducati a Aprilia

Nechte se s koloběžkami DUCATI a APRILIA povznést na technologickou špičku elektrických koloběžek a vydejte se tam, kam Vás fantazie a vášeň pro jízdu zavede!

 

Minerální foukaná izolace ABD Izospol

Foukaná minerální vata IZOSPOL Granulát používaná pro tepelnou a zvukovou izolaci je za nejlepší cenu. Izolace foukanou minerální vatou je rychlá a dokonale pokryje celý izolovaný prostor. Vše bez nepořádku v domě.

 

Reklama

Nejčtenější z této rubriky

Jak se zbavit much a octomilek v bytě či domě?

Jak se zbavit much a octomilek v bytě či domě?

Hubení much je velice složitou a náročnou činností. Mouchy totiž mají neuvěřitelnou rozmnožovací schopnost a k tomu jsou nadměrně odolné vůči většině běžných hubicích přípravků. Vedle prevence existuje samozřejmě i řada represivních opatření.

 

Obrana proti komárům - moderní přípravky i recepty našich babiček

Obrana proti komárům - moderní přípravky i recepty našich babiček

S blížícím se létem vstupuje do našich domácností úhlavní nepřítel jménem komár. Nepříjemnému bodavému hmyzu se nevyhneme ani na vesnicích, ani ve městech, a tak je potřeba se mu nějakým způsobem bránit. Jak co nejúčinněji vyhnat komáry z našich bytů a domů?

 

Jak bojovat proti šatním molům

Jak bojovat proti šatním molům

Velkým nepřítelem oděvů je šatní mol, respektive jeho larvy, které se živí vlákny obsahujícími keratin. Pokud podceníme prevenci, může se nám stát, že naše šatstvo bude zanedlouho prošpikováno mnoha malinkatými dírkami, a můžeme ho rovnou vyhodit. Jak proti molům bojovat?

 

Kde bydlet na dovolené? Zkuste karavan nebo obytné auto

Kde bydlet na dovolené? Zkuste karavan nebo obytné auto

Sezóna dovolených je tady a s ní i nejvyšší čas popřemýšlet, zda platit za ubytování v hotelu, penzionu či ve stanu nebo vyjet na cesty s pojízdným domovem. Zatímco v zahraničí je cestování s obytnými auty či karavany zcela běžné a velmi oblíbené, u nás se tento druh poznávání krás světa teprve pomalu rozvíjí.

 

Příjemné balkónové posezení

Příjemné balkónové posezení

Pro mnohé je balkón nedílnou součástí bytu, bez které by nemohli existovat a kde dokonce tráví hodiny a hodiny volného času. Pro jiné je však jen jakousi místností navíc, která k bytu jako by ani nepatřila a o niž se příliš nestarají. Přitom je to škoda, z balkónu či lodžie lze vytvořit další, zcela plnohodnotný kus domácnosti!

 

V registru dlužníků pod drobnohledem

V registru dlužníků pod drobnohledem

Skončily doby, kdy byly finanční domy velmi tolerantní při poskytování úvěrů či hypoték. Světová finanční krize změnila chování i českých bank, které jsou při vyřizování půjček nyní mnohem obezřetnější. Jak se utužení podmínek projevuje? Především důkladným proklepnutím žadatelů přes registry dlužníků.

 

Domov po zbytek života

Domov po zbytek života

Byt je možné doladit podle svých představ, i když je při koupi částečně zařízen Způsoby zařizování domova bývají různé a závislé na finančních možnostech. Někdo nejdříve vybaví menší byt a po čase se stěhuje do většího, jiný může řešit bytovou otázku definitivně

 

Další z této rubriky

Na co si dát pozor při pronajímání bytu

Na co si dát pozor při pronajímání bytu

Bydlet ve vlastním je pro mnoho lidí nedosažitelným snem, který nezřídka řeší nejdostupnějším, ale zdaleka ne nejlevnějším způsobem – podnájmem. Na druhé straně jsou ti šťastnější, kteří byt pronajímají. Obě strany mají svá práva i povinnosti, které není radno brát na lehkou váhu.

 

Na co všechno lze použít hypotéku?

Na co všechno lze použít hypotéku?

Potřebujete-li financovat pořízení nového bydlení či jinou rozsáhlou investici do střechy nad hlavou, je tu hypotéka. Ve všeobecném povědomí veřejnosti platí, že hypotéka, což je účelový úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti, lze použít jen na velké investice a úvěr ze stavebního spoření zase na malé. Platí to však jen částečně.

 

Rady, které nestárnou – I. díl - Byt

Rady, které nestárnou – I. díl - Byt

Některé rady a postupy našich maminek a babiček působí často úsměvně a přinejmenším zastarale. Jinými se naopak stále řídíme, jsou osvědčené a fungují. Nasledující seriál vám možná pomůže vyřešit dosud nezvládnuté domácí resty.

 

Nákup na úvěr

Nákup na úvěr

České domácnosti se stále více zadlužují, přestože ve srovnání se západní Evropou či Spojenými státy máme ještě co dohánět. Důvodem rostoucího „dluhu“ každé domácnosti je zejména dostupnost úvěrových produktů a také jejich neustále se rozšiřující nabídka a popularita.

 

Novinky ve světě hypoték

Novinky ve světě hypoték

Ačkoliv statistiky hypotečního trhu vykazují neustále rostoucí zájem klientů o hypoteční úvěry, přetrvává mezi bankami vysoký konkurenční boj o zákazníka. A tak bankovní ústavy každoročně přichází se stále novými produkty, kterými se snaží oslovit další klienty. Podívejme se dnes alespoň ve stručnosti na některé z nich.

 

Nebojte se nákupu nemovitosti v zahraničí

Nebojte se nákupu nemovitosti v zahraničí

Sníte o klidném stáří v domku na břehu moře? Nebo snad raději v tichu pod alpskými štíty? Takový sen se dá za určitých okolností realizovat, a to koupí nemovitosti v zahraničí. Že to bude drahé a nemáte peníze? Tak zadarmo to jistě nebude, ale na druhou stranu, ceny nemovitostí v některých zemích jsou příznivější než u nás, navíc nemovitost může i vydělávat.

 

Jak bojovat s vlhkostí na chalupě?

Jak bojovat s vlhkostí na chalupě?

Sanace vlhkých vesnických staveb je letitým problémem. Užíváte-li chalupu jen rekreačně, existuje způsob jak vlhkost omezit bez nákladných stavebních úprav. Na mokré lůžkoviny a plíseň na zdech můžete zapomenout.

 

Co znamená bydlení v podnájmu?

Co znamená bydlení v podnájmu?

Bydlení v podnájmu by nemělo vypadat tak, že vám kamarád půjčí na rok klíče od svého družstevního bytu a vy ten byt s jeho ústním svolením smíte užívat. Podnájem by být řádným smluvním vztahem s předem danými pravidly.

 

Partnerské weby

Reklama

Další zajímavé magazíny ...

Světadíly.cz

Světadíly

Portál do světa cestování. Každý den nové články, tipy na cesty, recenze, fotografie. Nabídka zájezdů a ubytování po cecelém světě

TureckoDovolená.eu

Dovolená v Turecku

Poznejte barvy a krásy Turecka s naším průvodcem pro cestovatele.

GolfovýMagazín.cz

Golfový magazín

Online golfové statistiky, rady a tipy pro zlepšení hry, objevte s námi kouzlo golfu!

Rudé-Moře.com

Rudé moře

Vše o rudém moři, fauna a flóra, oblíbená letoviska a potápěčské lokality.

ŘeckoZájezdy.cz

Řecko zájezdy

Stránky zaměřené na Řecko a řecké ostrovy. Zajímavé tipy a informace pro cestovatele.

nastavit jako domovskou stránku

© Bydlení pro každého  |  webdesign a programování: weto.cz webdesign
TOPlist RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom